18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指
<
18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指 18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指
>

18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指

门店:广州市国翠世家珠宝

发布时间:2022-01-10 13:56:58

翡翠顾问:丝丝

微信号:gczb377

浏览量:

产品详情:

18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指
甜甜的色,饱满蛋面
整体尺寸23.5*21.5*17mm,裸石尺寸15.2*13.2mm
六位数,喜询
点击询价
收藏商品
喜欢商品
商品介绍 选择理由 翠友须知 宝贝保证 立即咨询
18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指
18k金镶木那料甜绿蛋面翡翠戒指
相关推荐

热门推荐

更多>

© 2022 国粹世家

版权:广州国翠世家珠宝有限公司